Kontakt

Formand Torben Elmgaard
Tlf.: 2541 2651
Daglig kontakt i området Anker Clausen, Skovbrynet 25, Skaven Strand
Tlf.: 5125 1565
mail: ankercl@gmail.com
Friområde/ vej og stier  Erling Lauridsen, Anker Clausen, Poul Erik Ehrhorn
Tlf.: 4045 9755
Havnen Anker Clausen, Torben Elmgaard,
Erling Lauridsen.
Tlf.: 5125 1565
Bygninger/ legepladser

Poul Erik Ehrhorn, Anny Jensen, Lene Gaarde

Tlf.: 4275 1914 / 7534 1914 / 2167 1914
Økonomi Torben Elmgaard, Lars Balle Olsen, Erling Lauridsen
Tlf.: 2541 2651
Webmaster  Helle Overgaard, Ølgod
webmaster@help2web.dk